Szkoła kosmetyczna i Liceum dla dorosłych

Aktualności

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Aktualizacja planów lekcji:

 • Szkoła Kosmetyczna A.61 - 15 października.
 • Szkoła Kosmetyczna A.62 - 14 października
 • LO kl. III - 1 października

REKRUTACJA na nowy rok szkolny trwa !!!!!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - zapisy jeszcze tylko na semestr V i VI

SZKOŁA POLICEALNA KOSMETYCZNA

Zapisy do dwuletniej Szkoły Policealnej Kosmetycznej na :

 • kwalifikację A.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (są jeszcze miejsca)
 • kwalifikację A.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (brak wolnych miejsc)

Po ukończeniu obu kwalifikacji słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz po zdaniu egzaminów państwowych Dyplom Technika Usług Kosmetycznych oraz Certyfikat Europass w języku polskim i angielskim.


MATURA w  2018

Szanowni Absolwenci z lat ubiegłych 7 lutego 2018 mija termin składania deklaracji maturalnych

zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ze zmianami):

 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla:
 • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego;
 • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłatę za egzamin maturalny w wysokości 50 złotych wnosi się w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r., w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku:

Nr rachunku: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

Dowód wniesienia opłaty, którym jest załącznik 26a: Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów, musi być złożony dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku również w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. Zdający może wystąpić do dyrektora komisji z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny do 31 grudnia 2015 roku (załącznik 26b). Szczegółowe informacje na temat opłat za egzamin maturalny znajdują się w Informacji o sposobach organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego ... w roku szkolnym 2015/ 2016... (punkt 20, str. 95, Opłata za egzamin maturalny).

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_i_komunikaty/2016/2016_01_04_Komunikat.pdf

www.oke.gda.pl

http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-maturalny/zalaczniki


alt
Szkoła Kosmetyczna "Omega" współpracuje z Firmą Depileve Polska

  NAUKA W SZKOŁACH  ZAOCZNYCH  DLA DOROSŁYCH:
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 100 zł. /1 miesiąc
 • POLICEALNA KOSMETYCZNA - odpłatność tylko za kosmetyki  100 zł./1 miesiąc

W zakładce REKRUTACJA znajduje się podanie o przyjęcie do szkoły .


 Szkoły OMEGA:
 • 3-letnie liceum dla dorosłych na podbudowie gimnazjum, lub szkoły podstawowej starego typu, ( tylko klasa maturalna)
 • dwuletnia szkoła kosmetyczna na podbudowie szkoły średniej

Nabór prowadzony jest na każdy z semestrów. 

Szkoły dla dorosłych - słuchacz musi mieć skończone 18 lat lub kończyć je w danym roku kalendarzowym

 Możliwości nauki:

1. System zaoczny zajęcia w siedzibie szkoły dwa razy w miesiącu (zajęcia lekcyjne odbywają się tylko i wyłącznie w weekendy i to średnio co 2 tygodnie )

Darmowa nauka. Dodatkowe (ewentualne) koszty opłacania kosztów egzaminów semestralnych w dodatkowych terminach, innych niż termin wynikający z harmonogramu przedstawionego przez Liceum w wysokości 70 zł. za każdy egzamin. Uwaga! egzaminy zdawane w wyznaczonym przez szkołę terminie są bezpłatne! 

2. Szkoła przyjmuje uczniów bez egzaminów wstępnych. Na koniec każdego semestru (raz na pół roku /w styczniu i w czerwcu/) odbywają się tradycyjne egzaminy w siedzibie szkoły.
Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia liceum. Ponadto każdy uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego.